Literatūra

Lietuvių kalba

 

 • Baldwin, John W. Viduramžių kultūra 1000-1300, Aidai: 1996.
 • Berman, Harold J. Teisė ir revoliucija. Vakarų teisinės tradicijos formavimasis, ALK: 1999.
 • Brague, Rémi. Ekscentriškoji Europos tapatybė, Aidai: 2001.
 • Davies, Norman. Europa. Istorija, Vaga: 2002.
 • Dinzelbacher, Peter. Europos mentaliteto istorija, Aidai: 1998.
 • Dinzelbacher, Peter. Viduramžių žodynas, Aidai: 2004.
 • Duby, George. Katedrų laikai: menas ir visuomenė 980-1450, VDAL: 2004
 • Gurevič, Aaron. Individas Viduramžių Europoje, Baltos lankos: 2000.
 • Gurevič, Aaron. Viduramžių kultūros kategorijos, Mintis: 1989.
 • Herman, Pleij. Karminas, purpuras ir mėlis. Apie spalvas Viduramžiais ir vėliau, Aidai: 2010.
 • Huizinga, Johan. Viduramžių ruduo: studija apie keturiolikto ir penkiolikto šimtmečio gyvenseną ir mąstyseną Prancūzijoje ir Nyderlanduose, Amžius: 1996.
 • Krautheimer, Richard. Roma. Miesto profilis, 312-1308. Aidai: 2003.
 • Kloczowski, Jerzy. Krikščionių bendruomenės besikuriančioje Europoje, Aidai: 2006.
 • Le Goff, Jacques. Viduramžių vaizduotė: esė, Alma Littera: 2003.
 • Le Goff, Jacques. Skaistyklos gimimas, Baltos lankos: 2005.
 • Modzelewski, Karol. Barbarų Europa, Mintis: 2008.
 • Roux, Jean-Paul. Karalius: mitai ir simboliai, Aidai: 2007.