Tag Archives: muzika

Prospera Pascha sit!

Šv. Velykų proga pora viduramžišku šios šventės giesmių: Pirmoji – Victimae paschali  laudes, kurios autorystė priskiriama XI a. gyvenusiam imperatoriaus Konrado II kapelionui Wipo iš Burgundijos. Antroji giesmė, Φωτίζου, φωτίζου, kilusi iš Bizantijos ir atspindi Rytų tradiciją.

Posted in Muzika | Tagged , , , | 2 Comments

Piligrimystė (III): Muzika

Piligriminių kelionių metu susiformavo ir atskiros būtent jų metu giedamos giesmės, dažniausiai skirtos šventajam į kurio šventovę keliaujama. Nemažai tokios muzikos yra išlikę rankraščiuose, ypač skirtuose piligrimų kelio parašymams. Kaip pavyzdžius galima paminėti Codex Calixtinus, XII a. parašytą manuskriptą, ar … Continue reading

Posted in Muzika | Tagged , , | Leave a comment